top of page
20181222_165107.jpg

Arlette Kouwenhoven

Home: Welkom

Antropologisch-historisch onderzoek

Publicaties

Schrijfcoaching

Home: Citaat
DSC_0172.jpg

BOEKEN


Home: Werk
IMG_1950.jpg

Van Elburg tot Deshima. Zeshonderd jaar familie Feith

maart 2021

De familie Feith, bekend van de romantische dichter Rhijnvis Feith, hield als exponent van het Nederlands patriciaat eeuwenlang nauwkeurig haar stamboom bij.  De diverse door de familie uitgegeven genealogieën bevatten korte biografietjes van honderden leden, zeer beknopt maar wel in noten verwijzend naar talloze oude bronnen en archiefstukken.
Bij bestudering van dit bronnenmateriaal veranderden de op papier wat stijve lieden met hun meestertitels en regentenbanen al gauw in mensen van vlees en bloed. Stoere mannen die hun veestapel beschermden tegen roofridders, diep gelovige types die hun mogelijk verblijf in het vagevuur afkochten met donaties aan de kerk, rechters die moesten oordelen over moordenaars en verkrachters. Een rijke dame die, verbitterd over het verlies van haar enige kind, haar kapitaal uiteindelijk naliet aan de armen. Pakhuismeesters en opperhoofden in de Oost, die het koopmansbloed van hun allereerste voorvaderen in de aderen hadden stromen. Later plantage-eigenaars en managers van cultuurondernemingen, archivarissen met een passie voor lokale geschiedenis en oprichters van musea. Een marine officier die vocht in Atjeh, verzetsmensen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het was een bijzondere stoet mensen met elk afzonderlijk een even bijzonder levensverhaal.
Maar bovenal kwam het besef dat aan deze familie heel veel Nederlandse geschiedenis kleeft. Dit boek vertelt het verhaal achter die Feithen. Het toont de context waarbinnen de diverse generaties Feith hebben geleefd en hoe zij een deel van de Nederlandse geschiedenis mede hebben ingevuld.
LMPublishers

DSC_0108.jpg

Contact

Scheepmakerij 21

2628AB Delft

0640781664

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page